Вправа № 1

Доповніть речення правильною формою прислівника чи прикметника, використовуючи слова у дужках. Перекладіть речення.

1. That chicken tastes … (delicious).

2. The scientist was … (deep) respected.

3. I haven’t seen him … (late).

4. She smiled … (happy) at him.

5. I was not … (whole) convinced by her reasoning.

Вправа № 2

A.Розкрийте дужки, поставивши дієслово в Present Perfect, Past PerfectабоFuture Perfect. Перекладіть речення.

1. I (to finish) reading this book by the time you come to visit me tomorrow.

2. He told me he (to learn) that from the newspaper.

3. The wind (to blow) the man’s hat and he can’t catch it.

B.Розкрийте дужки, поставивши дієслово в Present Perfect Continuous, Past Perfect ContinuousабоFuture Perfect Continuous. Перекладіть речення.

1. What you (to do) here since morning?

2. By the end of this year she (to work) here for two years.

3. He (to wait) for an hour before the bus came.

Вправа № 3

Розкрийте дужки і поставте дієслово у дужках у правильну форму (Future Simple, to be going to do something, Present Continuous, Present Simple). Перекладіть речення.

1. He … (play) tennis on Monday morning.

2. Why’s he putting the camera on a tripod? − He … (take) a group photo.

3. What time … (the next train/leave)?

4. We’d better leave a message for Jack. Otherwise he … (not know) where we’ve gone.

5. He … (start) a new job on Friday.

Вправа № 4

Заповніть пропуски в реченнях словами, поданими в рамці. Перекладіть речення українською мовою.

Flow, temperate, countryside, landscape, remote, cathedral, inbound

1. The climate in the UK is ………………………..

2. The ……………………….. is varied and unspoilt.

3. I prefer holidays in the city not the ………………………..

4. There is a Gothic ……………………….. in Palma.

5. She stayed in a ……………………….. cottage in Scotland.

6. France has a lot of ……………………….. tourism.

7. We’ll look at the tourist ………………………..Вправа № 5

Перекладіть речення англійською мовою.

1. Джейн не любить літати тому, що часто їй доводилось стояти у довгих чергах під час реєстрації або декілька годин чекати на власний багаж.

2. Існують перельоти на довгу відстань та на коротку відстань.

3. Кенія пропонує чудові пляжі, сафарі, походи, корти для гольфу, альпінізм.

4. Цей тризірковий готель розташований у п’яти хвилинах їзди від міжнародного аеропорту.

5. З допомогою систем комп’ютерного бронювання консультанти з продажу мали змогу отримати доступ до інформації про наявність перельотів, які пропонувались різними компаніями.


8766505278768895.html
8766606789028211.html
    PR.RU™