Системи вентиляції

Вентиляція – організований повітрообмін у виробничому приміщенні, що створюється з метою забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних і пожежовибухобезпечних умов праці. Вентиляція досягається видаленням забрудненого чи нагрітого повітря із приміщення і подачею в нього свіжого повітря.

За способом переміщенняповітря вентиляція буває природною і механічною. Можлива також комбінація природної і механічної вентиляції (змішана вентиляція) в різних варіантах.

Залежно від того, для чого служить вентиляція, — для подачі (притоку) чи видалення (витяжки) повітря із приміщення чи для того та іншого одночасно — вона називається припливною, витяжною чи припливно-витяжною.

За місцем дії вентиляція буває загальнообмінною і місцевою.

Дія загальнообмінної вентиляціїґрунтується на розбавленні шкідливих речовин, що виділяються, свіжим повітрям до гранично-допустимих концентрацій чи температур. Цю систему вентиляції застосовують найчастіше у тих випадках, коли шкідливі речовини виділяються рівномірно по всьому приміщенню. При такій вентиляції забезпечується підтримування необхідних параметрів повітряного середовища у всьому його об’ємі.

Повітрообмін в приміщенні можна значно скоротити, якщо вловлювати шкідливі речовини в місцях їх виділення, не допускаючи розповсюдження по всьому приміщенню. З цією метою технологічне обладнання, яке являється джерелом виділення шкідливих речовин, обладнують спеціальними пристроями, якими створюється відсмоктування забрудненого повітря. Така вентиляція називається місцевою витяжною чи локалізуючою.

У виробничих приміщеннях, де можлива раптове попадання в повітря робочої зони великої кількості шкідливих парів і газів, передбачається влаштування аварійноївентиляції.

На виробництві часто влаштовують комбіновані системи вентиляції (загальнообмінну з місцевою, загальнообмінну з аварійною).

Для успішної роботи системи вентиляціїважливо, щоб ще на стадії проектування були виконані такі технічні і санітарно-гігієнічні вимоги:

1 Об’єм притоку повітря в приміщення Lпр повинен відповідати об’єму витяжки Lвит; різниця між цими об’ємами не повинна перевищувати 10-15%.2 Припливні і витяжні системи в приміщенні повинні бути правильно розміщені.

Свіже повітря необхідно подавати в ті частини приміщення, де кількість шкідливих виділень мінімальна (чи їх немає зовсім), а видаляти в місцях, де виділення максимальні.

3 Система вентиляції не повинна викликати переохолодження чи перегрівання працюючих.

4 Система вентиляції не повинна створювати шум на робочих місцях, який би перевищував гранично допустимі рівні.

5 Система вентиляції повинна бути пожежо- і вибухобезпечною, простою по влаштуванню, надійною в експлуатації і економічною.


8774603869743847.html
8774642146227870.html
    PR.RU™